http://nashasholadoi.oano.od.ua/issue/feed Наша школа: науково-практичні студії 2024-02-17T21:07:46+02:00 Балашенко Інна Валеріївна, відповідальний секретар nashashkolaoano@ukr.net Open Journal Systems <p>Журнал зареєстрований 5 серпня 2022р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 25190-15130 Р від 05.08.2022 <br />Журнал виходить 4 рази на рік. <br />Друкується за рішенням вченої ради КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради</p> http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298602 РОЗВИТОК АКСІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ «ПОВСТАННЯ УКРАЇНЦІВ В СТАЛІНСЬКИХ КОНЦТАБОРАХ» 2024-02-16T22:54:39+02:00 Наталія Георгіївна Генова ng.genova@ukr.net <p>Рекомендовані інтерактивні технології для розвитку аксіологічної компетентності розглядаються на прикладі теми «Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 50-х – середина 60-х рр.)», а саме «Повстання українців в сталінських концтаборах 1953-1954р.р.»., та впроваджуються на різних етапах уроку, допомагаючи учням не тільки констатувати історичні факти події, що відбулися, а і визначати їх проблематику, створювати умови для роздумів, висловлювань власних думок, аналізу подій, їх причин та наслідків.<br><br></p> 2023-08-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298603 ГЕЙМІФІКОВАНА СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ МИСТЕЦЬКОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ 2024-02-17T00:13:26+02:00 Світлана Василівна Дерябіна nashashkolaoano@ukr.net Регіна Іванівна Нікітенко nashashkolaoano@ukr.net <p>У статті розглядаються деякі питання застосування гейміфікованої стратегії навчання. Метою роботи є обґрунтування доцільності використання технології гейміфікації як технології, що надає новий імпульс розвитку освіти, адаптації компетентнісних потреб здобувачів освіти. Особлива увага приділяється визначенню ключових понять: навчальна стратегія, стратегічна компетентність, гейміфікована стратегія навчання, гейміфікований простір, проєктування гейміфікованого простору, маршрутизація гейміфікованої стратегії уроку в онлайн / офлайн просторі тощо</p> 2023-08-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298606 ІНТЕГРАТИВНА СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ 2024-02-17T00:58:27+02:00 Світлана Василівна Дерябіна bib.oano@ukr.net Регіна Іванівна Нікітенко bib.oano@ukr.net Олена Іванівна Чешенко bib.oano@ukr.net <p>Метою роботи є фокусування уваги на понятті інтегрованого навчання, його цілісності, спільності та єдності дієвих структурних одиниць і спроба вибудовування стратегії інтегрованого навчання. Особлива увага приділяється визначенню ключових понять: інтеграція, інтеграція в освіті, міжгалузева інтеграція, інтеграція компетенцій, інтегроване навчання, педагогічна інтеграція, інтеграція цифрового інструментарію, інтеграція педагогічного інструментарію, інтегративна стратегія навчання тощо.</p> 2023-08-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298607 БАЖАННЯ ТА КРЕАТИВНІСТЬ – ШЛЯХ ДО ЗМІН ТА УСПІХУ 2024-02-17T01:40:11+02:00 Ірина Іванівна Мурсалимова bib.oano@ukr.net <p>Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти, головна мета якої створити школу, в якій буде приємно навчатися і яка надаватиме не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Нові Державні стандарти переосмислюють підхід до того, чого саме та як саме ми навчаємо дітей. Нова українська школа має формувати уміння, «м’які» навички, потрібні для життя у ХХІ столітті. Навчальний процес має бути організований у такий спосіб, щоби спонукати кожного учня бути активним його учасником, а не пасивним «отримувачем» знань і оцінок. Має бути створена така атмосфера навчання, за якої учні не бояться «йти на ризик» – ставити запитання, робити помилки й показувати, чого вони ще не вміють або не знають.</p> 2023-08-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298608 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ (WELL-BEING) ОСОБИСТОСТІ 2024-02-17T02:03:35+02:00 Олена Анатоліївна Солнцева bib.oano@ukr.net <p>У статті розглядається феномен психологічного благополуччя (Well-being) з точки зору психолого-педагогічних аспектів. Проаналізовано сутність понять «благополуччя», «психологічне благополуччя» в наукових джерелах. З’ясовано, що психологічне благополуччя (Wellbeing) можна розглядати як складний інтегральний феномен, що передбачає наявність системи особистісних цінностей і уявлень про світ, наявність емоційних та поведінкових стереотипів, різноманітних комунікативних навичок, що проявляється в задоволеності життям. Доведено, що питання Well-being в освіті стає все більш актуальним, оскільки суспільство та освітні установи визнають, що навчання не обмежується лише отриманням знань, а включає в себе фізичне і психічне здоров’я учнів і педагогів, їх соціальну адаптацію, емоційне благополуччя й багато інших аспектів.</p> 2023-08-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298609 ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 2024-02-17T02:31:16+02:00 Ірина Федорівна Сотніченко bib.oano@ukr.net <p>В статті представлено огляд практичного матеріалу з питань використання цифрових технологій в освітній діяльності, проаналізовані ключові переваги застосування цифрових інструментів Canva, Wordwall у поєднанні з сучасними інтерактивними педагогічними методами і прийомами – експрес-опитування, сторітелінг та скетчноутинг в умовах змішаного навчання. Представлені матеріали та рекомендації будуть корисними для вчителів ЗЗСО в організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, а також для викладачів ЗВО з метою осучаснення навчальної діяльності, сприяння ефективної роботи, удосконалення цифрової компетентності, розвитку ключових навичок здобувачів освіти. Розглянуті інструменти та прийоми є результативними в умовах онлайн та офлайн навчання</p> 2023-08-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298610 ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ НУШ ЧЕРЕЗ УРОКИ СЛОВЕСНОСТІ 2024-02-17T02:48:24+02:00 Людмила Валеріївна Шавлова bib.oano@ukr.net <p>Автор розглядає вплив уроків української словесності у Новій українській школі (НУШ)&nbsp; на формування креативної особистості учнів. Дослідження фокусується на методиках, прийомах та підходах, спрямованих на стимулювання творчого мислення та розвиток уяви учнів під час уроків української літератури. Стаття пропонує практичні поради для вчителів щодо побудови уроків, які сприяють розвитку креативних здібностей учнів у контексті НУШ.</p> 2023-08-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298611 ВЕКТОРИ СУПРОВОДУ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 2024-02-17T03:06:55+02:00 Наталія Вікторівна Шатайло bib.oano@ukr.net Світлана Василівна Дерябіна bib.oano@ukr.net <p>В статті окреслено вектори супроводу вчителів мистецької освітньої галузі з питань організації компетентнісно-розвивального освітнього процесу в ЗЗСО, що обумовлено реформуванням базової середньої освіти. Висвітлено проєктування та моделювання освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації із застосуванням сучасного інструментарію, котрий забезпечує персоніфіковану траєкторію професійного розвитку педагога. Описано продукти науковометодичної підтримки учителів-предметників, які впроваджують Державний стандарт базової середньої освіти</p> 2023-08-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298635 УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, (8-Й КЛАС) ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ ТВОРУРОЗДУМУ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ «БАТЬКО І МАТИ – ДВА СОНЦЯ ГАРЯЧИХ». 2024-02-17T20:26:51+02:00 Галина Миколаївна Бабінець bib.oano@ukr.net <p>Ця робота сприяє розвитку особистісних цінностей, вихованню всебічно розвиненої особистості, почуттю поваги та любові до своїх батьків. Тема важлива і необхідна для учнів. Молоді люди повинні вчитися будувати дорослі взаємини між собою.</p> 2023-08-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298637 ЕТИКО – ЕСТЕТИЧНІ ВИМІРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РИТОРИКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ – СЛОВЕСНИКА СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 2024-02-17T20:55:43+02:00 Наталя Анатоліївна Ходос bib.oano@ukr.net <p>Етико-естетичні виміри педагогічної риторики у роботі сучасного вчителя.</p> 2023-08-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298638 ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ КАЗКИ 2024-02-17T21:07:46+02:00 Олена Олексіівна Юзленко bib.oano@ukr.net <p>Цей матеріал є різнорівневою роботою, мета якої полягає в тому, щоб навчити&nbsp; здобувачів освіти сприймати інформацію через особистісний підхід під час вивчення та закріплення нового матеріалу.</p> 2023-08-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії