Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/ <p>Журнал зареєстрований 5 серпня 2022р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 25190-15130 Р від 05.08.2022 <br />Журнал виходить 4 рази на рік. <br />Друкується за рішенням вченої ради КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради</p> uk-UA nashashkolaoano@ukr.net (Балашенко Інна Валеріївна, відповідальний секретар ) kostya102030@ukr.net (Відділ інформаційно-ресурсного забезпечення КЗВО "ОАНОООР"") чт, 31 сер 2023 00:00:00 +0300 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 РОЗВИТОК АКСІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ «ПОВСТАННЯ УКРАЇНЦІВ В СТАЛІНСЬКИХ КОНЦТАБОРАХ» http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298602 <p>Рекомендовані інтерактивні технології для розвитку аксіологічної компетентності розглядаються на прикладі теми «Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 50-х – середина 60-х рр.)», а саме «Повстання українців в сталінських концтаборах 1953-1954р.р.»., та впроваджуються на різних етапах уроку, допомагаючи учням не тільки констатувати історичні факти події, що відбулися, а і визначати їх проблематику, створювати умови для роздумів, висловлювань власних думок, аналізу подій, їх причин та наслідків.<br><br></p> Наталія Георгіївна Генова Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298602 чт, 31 сер 2023 00:00:00 +0300 ГЕЙМІФІКОВАНА СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ МИСТЕЦЬКОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298603 <p>У статті розглядаються деякі питання застосування гейміфікованої стратегії навчання. Метою роботи є обґрунтування доцільності використання технології гейміфікації як технології, що надає новий імпульс розвитку освіти, адаптації компетентнісних потреб здобувачів освіти. Особлива увага приділяється визначенню ключових понять: навчальна стратегія, стратегічна компетентність, гейміфікована стратегія навчання, гейміфікований простір, проєктування гейміфікованого простору, маршрутизація гейміфікованої стратегії уроку в онлайн / офлайн просторі тощо</p> Світлана Василівна Дерябіна, Регіна Іванівна Нікітенко Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298603 чт, 31 сер 2023 00:00:00 +0300 ІНТЕГРАТИВНА СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298606 <p>Метою роботи є фокусування уваги на понятті інтегрованого навчання, його цілісності, спільності та єдності дієвих структурних одиниць і спроба вибудовування стратегії інтегрованого навчання. Особлива увага приділяється визначенню ключових понять: інтеграція, інтеграція в освіті, міжгалузева інтеграція, інтеграція компетенцій, інтегроване навчання, педагогічна інтеграція, інтеграція цифрового інструментарію, інтеграція педагогічного інструментарію, інтегративна стратегія навчання тощо.</p> Світлана Василівна Дерябіна, Регіна Іванівна Нікітенко, Олена Іванівна Чешенко Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298606 чт, 31 сер 2023 00:00:00 +0300 БАЖАННЯ ТА КРЕАТИВНІСТЬ – ШЛЯХ ДО ЗМІН ТА УСПІХУ http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298607 <p>Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти, головна мета якої створити школу, в якій буде приємно навчатися і яка надаватиме не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Нові Державні стандарти переосмислюють підхід до того, чого саме та як саме ми навчаємо дітей. Нова українська школа має формувати уміння, «м’які» навички, потрібні для життя у ХХІ столітті. Навчальний процес має бути організований у такий спосіб, щоби спонукати кожного учня бути активним його учасником, а не пасивним «отримувачем» знань і оцінок. Має бути створена така атмосфера навчання, за якої учні не бояться «йти на ризик» – ставити запитання, робити помилки й показувати, чого вони ще не вміють або не знають.</p> Ірина Іванівна Мурсалимова Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298607 чт, 31 сер 2023 00:00:00 +0300 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ (WELL-BEING) ОСОБИСТОСТІ http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298608 <p>У статті розглядається феномен психологічного благополуччя (Well-being) з точки зору психолого-педагогічних аспектів. Проаналізовано сутність понять «благополуччя», «психологічне благополуччя» в наукових джерелах. З’ясовано, що психологічне благополуччя (Wellbeing) можна розглядати як складний інтегральний феномен, що передбачає наявність системи особистісних цінностей і уявлень про світ, наявність емоційних та поведінкових стереотипів, різноманітних комунікативних навичок, що проявляється в задоволеності життям. Доведено, що питання Well-being в освіті стає все більш актуальним, оскільки суспільство та освітні установи визнають, що навчання не обмежується лише отриманням знань, а включає в себе фізичне і психічне здоров’я учнів і педагогів, їх соціальну адаптацію, емоційне благополуччя й багато інших аспектів.</p> Олена Анатоліївна Солнцева Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298608 чт, 31 сер 2023 00:00:00 +0300 ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298609 <p>В статті представлено огляд практичного матеріалу з питань використання цифрових технологій в освітній діяльності, проаналізовані ключові переваги застосування цифрових інструментів Canva, Wordwall у поєднанні з сучасними інтерактивними педагогічними методами і прийомами – експрес-опитування, сторітелінг та скетчноутинг в умовах змішаного навчання. Представлені матеріали та рекомендації будуть корисними для вчителів ЗЗСО в організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, а також для викладачів ЗВО з метою осучаснення навчальної діяльності, сприяння ефективної роботи, удосконалення цифрової компетентності, розвитку ключових навичок здобувачів освіти. Розглянуті інструменти та прийоми є результативними в умовах онлайн та офлайн навчання</p> Ірина Федорівна Сотніченко Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298609 чт, 31 сер 2023 00:00:00 +0300 ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ НУШ ЧЕРЕЗ УРОКИ СЛОВЕСНОСТІ http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298610 <p>Автор розглядає вплив уроків української словесності у Новій українській школі (НУШ)&nbsp; на формування креативної особистості учнів. Дослідження фокусується на методиках, прийомах та підходах, спрямованих на стимулювання творчого мислення та розвиток уяви учнів під час уроків української літератури. Стаття пропонує практичні поради для вчителів щодо побудови уроків, які сприяють розвитку креативних здібностей учнів у контексті НУШ.</p> Людмила Валеріївна Шавлова Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298610 чт, 31 сер 2023 00:00:00 +0300 ВЕКТОРИ СУПРОВОДУ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298611 <p>В статті окреслено вектори супроводу вчителів мистецької освітньої галузі з питань організації компетентнісно-розвивального освітнього процесу в ЗЗСО, що обумовлено реформуванням базової середньої освіти. Висвітлено проєктування та моделювання освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації із застосуванням сучасного інструментарію, котрий забезпечує персоніфіковану траєкторію професійного розвитку педагога. Описано продукти науковометодичної підтримки учителів-предметників, які впроваджують Державний стандарт базової середньої освіти</p> Наталія Вікторівна Шатайло , Світлана Василівна Дерябіна Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298611 чт, 31 сер 2023 00:00:00 +0300 УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, (8-Й КЛАС) ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ ТВОРУРОЗДУМУ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ «БАТЬКО І МАТИ – ДВА СОНЦЯ ГАРЯЧИХ». http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298635 <p>Ця робота сприяє розвитку особистісних цінностей, вихованню всебічно розвиненої особистості, почуттю поваги та любові до своїх батьків. Тема важлива і необхідна для учнів. Молоді люди повинні вчитися будувати дорослі взаємини між собою.</p> Галина Миколаївна Бабінець Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298635 чт, 31 сер 2023 00:00:00 +0300 ЕТИКО – ЕСТЕТИЧНІ ВИМІРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РИТОРИКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ – СЛОВЕСНИКА СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298637 <p>Етико-естетичні виміри педагогічної риторики у роботі сучасного вчителя.</p> Наталя Анатоліївна Ходос Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298637 чт, 31 сер 2023 00:00:00 +0300 ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ КАЗКИ http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298638 <p>Цей матеріал є різнорівневою роботою, мета якої полягає в тому, щоб навчити&nbsp; здобувачів освіти сприймати інформацію через особистісний підхід під час вивчення та закріплення нового матеріалу.</p> Олена Олексіівна Юзленко Авторське право (c) 2023 Наша школа: науково-практичні студії http://nashasholadoi.oano.od.ua/article/view/298638 чт, 31 сер 2023 00:00:00 +0300