Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • До друку приймаються оригінальні, оформлені належним чином рукописи статей, які відповідають профілю журналу та містять наступні елементи:
  - постановку проблеми у загальному вигляді із зазначенням її зв’язків із важливими науковими чи практичними завданнями;
  - аналіз наукових досліджень і публікацій, на які спирається автор;
  - формулювання мети статті (постановки завдання);
  - виклад основного матеріалу дослідження;
  - висновки з даного дослідження;
  - перспективи подальших розвідок;
  - список використаних джерел, після якого подається references.

  Рукописи, що не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

  У разі переробки статті авторами датою надходження рукопису статті в редакцію приймається дата її повторного надсилання. За відмови у публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.

  Статті приймаються лише на електронну пошту редакції: nashashkolaoano@ukr.net

Статті

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.