Поточний номер

№ 3 (2023)
Опубліковано: 2023-08-31

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски
 Публікаційна етика
  Редакційна колегія журналу «Наша школа: науково-практичні студії» усвідомлює свою етичну та іншу відповідальність за розміщені на сторінках журналу публікації.
  Редакційна колегія дотримується міжнародних стандартів етики публікацій, орієнтується на рекомендації Комітету з етики публікацій COPE (Committee on Publication Ethics).
  Рішення про публікацію наукової статті в журналі приймає Редакційна колегія, зважаючи на певні вимоги: перевірка рукопису щодо правильності оформлення та унікальності тексту; результати рецензування; результати обговорення на засіданні Редакційної колегії.
  Приймаючи рішення про публікацію рукопису, Редакційна колегія керується публікаційною етикою журналу й не допускає до друку статті з надмірним відсотком текстових запозичень, академічним плагіатом, самоплагіатом, наявністю фабрикації, фальсифікації,  порушенням авторських прав, наклепом та образами тощо.
  Остаточне рішення щодо публікації статті або про відмову в публікації приймає Головний редактор.
Редакція журналу зобов’язується:
 • дотримуватися принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин;         
 • зберігати нейтральність і об’єктивність стосовно всіх учасників редакційного процесу;     прагнути до задоволення потреб читачів і авторів наукових статей;
 • постійно покращувати якість журналу;
 • забезпечувати якість матеріалу, який публікується;
 • дотримуючись принципів конфіденційності інформації, не розповсюджувати ідеї та / або інформацію, отримані в процесі ознайомлення із рукописами та / або під час їх рецензування.
 • Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.
  Статті приймаються до друку після перевірки на унікальність тексту та подвійного сліпого рецензування незалежними експертами. Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Рецензенти проінформовані про те, що рукописи є інтелектуальною власністю авторів. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати матеріали статті до її опублікування.
   Основними чинниками, що впливають на рішення Редакції журналу про публікацію статті, є перевірка матеріалів на унікальність тексту, актуальність теми та її значення для дослідників та читачів. До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем і завдань освіти та педагогіки.
  У випадку відповідності наданих матеріалів меті, завданням та редакційній політиці журналу редакція здійснює публікацію статей, як правило, в авторській редакції, у протилежному випадку матеріал відхиляється.
Автори наукових статей зобов’язуються:
 • дотримуватися принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин;
 • нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, фотодокументів, інших відомостей і висновки статті;
 • усунути всі недоліки наукової статті (за наявності зауважень від рецензента);
 • не подавати статтю до публікації до більш ніж одного журналу одночасно, що розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним;
 • не подавати на розгляд редакційній колегії раніше опубліковані статті;
 • забезпечити унікальність змісту статті, що не містить текстових запозичень, без відповідних покликань;
 • правильно подавати цитування на роботи інших авторів;
 • гарантувати, що імена всіх співавторів наукової статті зазначено в її тексті і жодної особи, яка не є співавтором, до них не віднесено, а також, що всі співавтори наукової статті ознайомилися з остаточним її варіантом, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.
Відповідальність за зміст, оригінальність тексту статей, науковий рівень та точність наведених відомостей, за оформлення покликань, а також за те, що в матеріалах не міститься інформація з обмеженим доступом, несуть Автори. Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.